Pilegrimskonfirmant

Pilegrimskonfirmant

Pilegrimskonfirmant er eit tilbod for dei som av ulike grunnar ikkje ønsker å vera med på sommarleir. Som pilegrimskonfirmant møter du konfirmantar frå heile Øvre Telemark fire laurdagar til pilegrimsvandring, undervisning og fellesskap.

Laurdagssamlingane varer alltid frå kl. 11.00 til 16.00. Størstedelen av samlinga er ute i friluft, så det er viktig at alle er godt kledd. Dagsvandringane kan vera inntil 5 km og varierer mellom sti og veg. På alle samlingane skal me innom minst éi kyrkje. I tillegg til dei tematikkane som dei andre konfirmantane har på leir, skal me også gå igjennom heile Markusevangeliet. Det er forventa at alle deltakarane brukar to timar i forkant av kvar samling til å lese og setje seg inn i det me skal gå igjennom. Dato og stad for samlingane 2018/2019 er:

8. SEPTEMBER I SELJORD
Frammøte: Seljord Misjonshus (mellom Seljord ungdomsskule og Vidaregåande) 
Avslutning: Seljord kyrkje
Førebuing: Markusevangeliet kapittel 1-4
Denne dagen skal me mellom anna innom Bringsåsnuten, Seljord prestegard, Sjøormtårnet og Seljord kyrkje.

20. OKTOBER I BRUNKEBERG OG KVITESEID
Frammøte: Brunkeberg kyrkje
Avslutning: Kviteseid kyrkje
Førebuing: Markusevangeliet kapittel 5-8
Denne dagen skal me gå gamlevegen mellom Brunkeberg kyrkje og Kviteseid kyrkje.

9. FEBRUAR PÅ LIFJELL
Frammøte og avslutning: Jønnbu Fjellkyrkje
Førebuing: Markusevangeliet kapittel 9-12
Denne dagen skal me bruke snøen som materiale og fyre bål.

6. APRIL I HEDDAL
Frammøte og avslutning: Heddal stavkyrkje
Førebuing: Markusevangeliet kapittel 13-16
Denne dagen skal me mellom anna innom Låvekyrkja, Heddal bygdetun og Heddal stavkyrkje.

Pilegrimskonfirmantalternativet er det gratis å delta på. Foreldra må sjølv sørge for transport til og frå, og konfirmanten har med seg nistemat til kvar samling. 

Trykk her for påmelding som pilegrimskonfirmant.  


Del denne artikkel på e-post