Advent på nett


Andventstida blir ikkje heilt som ho pleier å vera dette året. Men her på nettet kan du kvar søndag følgja adventsstund frå Heddal låvekyrkje. Når du klikkar på lenka for den rette søndagen, kjem vert du sendt vidare til Youtube, der programmet ligg.

 

Tilbake