Tre årgangar med teksttankar


Vest-Telemark blad har i alle år hatt ei eiga spalte der ein lokal skribent har fått reflektera over preiketeksten for søndagen som kjem. Tre årgangar er no tilgjengelege digitalt.

Les mer

 

Menigheten

Tre årgangar med teksttankar


Vest-Telemark blad har i alle år hatt ei eiga spalte der ein lokal skribent har fått reflektera over preiketeksten for søndagen som kjem. Tre årgangar er no tilgjengelege digitalt.

Les mer

Dobbeltjubileum i Lunde og Flåbygd


I Lunde og Flåbygd kyrkjelyd kan dei markera dobbelt kyrkjejubileum denne hausten. Lunde kyrkje er 150 år gamal Flåbygd kyrkje er 200 år.

Les mer

 

Menigheten

Dobbeltjubileum i Lunde og Flåbygd


I Lunde og Flåbygd kyrkjelyd kan dei markera dobbelt kyrkjejubileum denne hausten. Lunde kyrkje er 150 år gamal Flåbygd kyrkje er 200 år.

Les mer

Leir-suksess!


Endeleg kunne me igjen gjennomføre to fullsette sommarleiarar for konfirmantar.

Les mer

 

Menigheten

Leir-suksess!


Endeleg kunne me igjen gjennomføre to fullsette sommarleiarar for konfirmantar.

Les mer

 

Nokon å snakke med?

Treng du nokon å snakke? I desse urolege tidene kan det vere fint å snakke med nokon som er trent i å lytte og vane med å snakke med menne...

Les mer

 

Live for Fasteaksjonen

"Ønsket & Elsket LIVE for Fasteaksjonen" klarte med sin sammenhengende 24 timers live digitale innsamlingsaksjon til inntekt for årets Fast...

Les mer

 

Digital påske i Øvre Telemark

 Her finn du oversikt over dei ulike kyrkjelydane sine digitale tilbod om gudstenester og andaktar.

Les mer

 

Prostigudsteneste frå Holla kirkeruin

Prostigudsteneste frå Holla kirkeruin er tilgjengeleg her frå søndag 7. januar kl. 09.00.

Les mer

Øvre Telemark prosti