Tekst-tankar til søndagane i kyrkjeåret

1. søndag i advent