Tekst-tankar til søndagane i kyrkjeåret

Kvar veke i fleire år har prost Asgeir Sele skrive sundagsord til Vest-Telemark blad. No vert tekstane gjort tilgjengeleg digitalt, ordna etter sundagane i kyrkjeåret. Tekstane er ikkje meint å vera korkje tekstanalyse eller noko fullstendig preike, men berre nokre enkle tankar knytt til preiketeksten for den einskilde søndagen. Så får det vera opp til lesaren å grunda vidare. 

Søndagsord til tekstane i første tekstrekke

Søndagsord til tekstane i andre tekstrekke

Søndagsord til tekstane i tredje tekstrekke