Pilegrimsvegen


Frå mellomalderen og fram til 1850-talet gjekk det føre seg ein årleg valfart gjennom Telemark til Røldal. Målet var krusifikset i Røldal stavkyrkje. Legenda fortel at kvar jonsok sveitta krusifikset i kyrkja, og sveitten var undergjerande.

Les meir om pilegrimsvegen på denne eksterne lenka: