Kyrkjelydane


I Øvre Telemark prosti er det 23 kyrkjelydar fordelt på 12 kommunar. For å få vite meir om kva som skjer i dei einskilde kyrkjelyden, kan du klikke deg vidare til dei lokale heimesidene. Kommunenavna står fyrst, og så kjem dei respektive sokna nemd i lenka.

Lenke til kalender med samtlege gudstenester finn dykk på framsida av heimesida vår.