Leir-suksess!


Endeleg kunne me igjen gjennomføre to fullsette sommarleiarar for konfirmantar.

Etter fleire somarar med avlysingar, kunne Ønsket og Elsket, prostiet sitt eige konfirmant- og leiarutviklingsprogram, igjen gjennomføra båe sommarleiarane våre på Gjennestad i Vestfold. Her samlast fleire hundre konfirmantar og mange titals ungdomsleiarar til undervining, leik og fellesskap i fem dagar til ende dei to første vekene i skuleferien. Stemninga var på topp og evalueringane var også i år gjennomgåande gode.

For dei aller fleste konfirmantane vert det konfirmasjon tidleg på hausten. Etter siste konfirmasjonssøndagen går det ikkje mange vekene før Ønsket og Elsket dreg i gang att med Kick-off i Husdyrhallen på Dyrskuplassen.

Tilbake