Prostigudsteneste frå Holla kirkeruin


Prostigudsteneste frå Holla kirkeruin er tilgjengeleg her frå søndag 7. januar kl. 09.00.

Du kjem til gudstenesta ved å klikka på denne Youtube-linken.

Tilbake